Lefu la Crohn ke eng?

Lefu la Crohn ke mofuta wa lefu la borurusi ba ka maleng kapa IBD.

 Lefu la Crohn le ka ama karolo efe kapa efe ya motjha wa ka maleng ho tloha molomong ho isa maraong empa hangata e kenyeletsa karolo ya ho qetela ya mala a manyane, kapa terminal ileum, le kholone. Lefu la Crohn le tlwaetse ho kenyeletsa mealo e ka tlase ya mpa mme sena se le fa bokgoni bo ikgethang ba ho baka difistula, mofuta wa lefu le sehang moleng wa ka mpeng. Difistula di ka etsahala kae kapa kae ka maleng lefung la Crohn empa hangata di hlahella ho potoloha mokoti wa marao (peri-anal fistula). Bohloko ba ka mpeng, ho fokotseha mmeleng, mokgathala o moholo le phetoho tshebetsong ya mala ke matshwao a ho kula a tlwaelehileng haholo a lefu la Crohn.