Ulcerative Colitis ke eng?

Ulcerative colitis ke mofuta wa lefu la borurusi ba ka maleng le amang feela kholone.

Le baka borurusi ba lera le ka hodimodimo la kholone bo batlang bo fetoha mme bo qetella bo iketsa “kholaetisi”, kapa borurusi ba kholone. Ulcerative colitis e ka ama feela mokoteng (proctitis) kapa kholone yohle (e felletseng kapa pancolitis). Letshollo, le nang le madi kapa mamina mantleng, le mahlaba ka maleng ke matshwao a ho kula a tlwaelehileng haholo a ulcerative colitis.